Label

Khutbah al Yamani Bagian Kedua
Wahai manusia! sekalian ulama-ulama sesat tersebut telah menambat hati kamu dengan menyamakan kepalsuan seakan-akan kebenaran, sesungguhnya syubhah (kesamaran)  itu dinamakan syubhah kerana ia seakan-seakan menyamai kebenaran. Amirul Mukminin Ali a.s berkata: “Dinamakan syubhah (kesamaran) itu sebagai syubhah kerana ianya seakan-akan menyamai kebenaran, adapun penaung-penaung Allah (Awliya Allah) cahaya penyuluh bagi mereka adalah keyakinan dan berbuktikan jalan petunjuk. Manakala musuh-musuh Allah mengajak kepada kesesatan dan mereka berbuktikan kesamaran atau kebutaan”. 

Mereka telah mengajak kamu kepada Shura Kecil (Shugra)  dan telah mengubah hukum-hakam Allah sepertimana halnya perlakuan mereka yang berada di Al-Saqifa. Shura utama (Kubra) telah pun berlaku sebelum ini sepertimana mereka lakukan ke atas Ali bin Abi Talib (a.s) di Madinah, begitulah juga pada hari ini mereka lakukan pula ke atas Imam Al-Mahdi (a.s) di Iraq, iaitu pusat pemerintahan Daulah Al-Mahdi yang diberkati. Hudhaifah bin Al-Yamani dan Jabir bin Abdullah Al-Ansari meriwayatkan bahawa mereka mendengar Rasulullah (SAWA) bersabda: “Kesengsaraan, kesengsaraan buat umatku di dalam shura utama (kubro) dan shura kecil (sughro). Mereka kemudian bertanya tentang keduanya, seraya Rasulullah SAWA bersabda: Adapun Shura besar akan berlaku di Madinahku selepas kewafatanku bagi merampas kekhalifahan saudaraku dan hak anak perempuanku. Adapun Shura kecil itu akan berlaku ketika Ghaibah utama (Kubro) (merujuk kepada ghaibnya Imam Al-Mahdi (a.s) secara total dari pandangan umum) di Zawra (Baghdad) untuk mengubah Sunnahku dan menukar hukum-hakamku.”

Dalam satu riwayat yang panjang dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib (a.s), dia berkata: “Wilayah kekuasaan akan kembali ke Zawra (Baghdad) dan urusan akan berjalan dengan shura (pemilihan). Barangsiapa yang mengatasi ke atas selainnya akan melakukan sedemikian. Pada ketika itu, akan keluarnya Sufyani yang akan bermaharajalela menindas manusia dengan siksaan yang mengerikan di muka bumi selama Sembilan bulan...”. Sehingga dia (a.s) berkata:”Setelah itu akan keluarnya Al-Mahdi yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk kebenaran, yang akan mengambil panji dari tangan Isa bin Maryam a.s.”       

Wahai sekalian manusia! aku berseru kepada kamu untuk menyelamatkan diri kamu dari godaan ulama-ulama sesat yang sesat lagi menyesatkan. Renungkanlah kembali situasi yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Apakah kamu dapati ulama sesat ini membantu mana-mana nabi atau mana-mana wassiy (khalifah)? Oleh itu, janganlah kamu ulangi perbuatan yang sama kembali dengan mengikut jejak langkah ulama sesat ini dan bertindak menentang pemegang wasiat (wasiy) bagi Imam Mahdi (a.s), sepertimana halnya umat-umat terdahulu telah mengikuti jejak langkah ulama sesat dalam memerangi para awsiya (khulafa) dan nabi-nabi yang diutuskan.

Insaflah diri kamu buat kesekian kalinya dan tanyalah diri kamu soalan ini, “Pernahkah kamu bertanya Rasulullah (SAWA) dan para Imam (a.s) berkenaan ahli-ahli fiqh atau ulama akhir zaman, sebelum kamu bertanya kepada ulama akhir zaman tentang wasi (khalifah) bagi Imam Mahdi (a.s)? Pernah kamu bertanya Al-Quran tentang ulama ketikamana diutuskan nabi dan wasi, apakah sikap yang sentiasa ditunjukkan mereka? Pernahkah kamu bertanya Al-Quran, siapakah yang menyalakan api untuk membakar Nabi Ibrahim (a.s)? dan siapakah yang mahu membunuh Nabi isa (a.s)? dan siapakah penentang Nabi Nuh, Hud, Saleh, Shuaib, Musa, Yunus, kesemua nabi-nabi dan wasi-wasi (a.s)?

Jika kamu tidak menginsafi diri kamu dan tidak menjawab persoalan ini sekarang, maka sudah pasti kamu akan menjawabnya di neraka nanti sepertimana jawapan Al-Quran: “Dan mereka berkata lagi: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar.” (Al Quran 33: 67)

Sekiranya kamu bertanya Allah SWT di dalam Hadis Mi’raj pasti kamu akan mendapatkan jawapannya, sepertimana Rasulullah SAWA telah bertanya Allah SWT di dalam riwayat yang panjang sehingga ke sabda baginda: Aku berkata, “Ya Tuhan, bilakah ianya akan berlaku (merujuk kepada kemunculan Qaim)?, Allah telah mewahyukan kepadaku, “Ia pasti akan berlaku bila lenyapnya ilmu dan kejahilan berleluasa, bertambahnya pembaca Al-Quran dan berkurang pengamal-pengamalnya, berleluasanya pembunuhan, dan berkurangnya ulama feqah yang benar berbanding ulama feqah yang sesat lagi khianat.”

Rasulullah SAWA bersabda dalam hadis yang lain: “Akan datang zaman ke atas umatku bila tiada satupun yang tinggal dari Al-Quran melainkan tulisannya dan Islam melainkan namanya sahaja, mereka yang menggelarkan diri mereka dengan Islam adalah yang paling jauh dengannya, masjid-masjid mereka dibina dengan indah namun kosong dari petunjuk. Ulama pada zaman tersebut adalah sejahat-jahat ulama di bawah lindungan langit, akan lahir daripada mereka ujian (fitan) dan kepada mereka ujian itu akan dikembalikan.”

   
Aku berseru kepada kamu, wahai manusia! tinggalkanlah penyembahan berhala-berhala (merujuk kepada ulamak sesat) itu kerana mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Tindakan kamu mematuhi mereka bermakna kamu menyembah mereka selain dari Allah SWT. Daripada Abi Baseer, daripada Al-Sadiq (a.s), telah berkata: aku berkata kepadanya: “Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai Tuhan selain dari Allah.” Seraya dia (a.s) berkata lagi: “Demi Allah tidak sedemikian, mereka tidak mengajak manusia untuk menyembah mereka kerana jika mereka mengajak manusia untuk menyembah mereka sudah pasti tidak akan dijawab seruan mereka. Sebaliknya mereka menjadikan yang halal itu haram dan yang haram itu halal, dari situ manusia telah menyembah mereka secara tidak mereka sedari.”

Aku menyeru kamu untuk mengiktiraf Ketuanan Allah dan menolak Ketuanan Manusia. Aku menyeru kamu supaya taat kepada Allah dan menolak ketaatan kepada syaitan serta kepatuhan kepada sekutu-sekutunya dari kalangan ulama-ulama pasif.

Aku mengajak kamu supaya takut kepada Allah SWT dengan mengakui Ketuanannya dan menolak selain darinya tanpa memperdulikan realiti politik yang dicorakkan oleh Amerika.

Aku menyeru kepada kamu supaya menolak kebathilan walaupun ia sesuai dengan selera kamu. Aku mengajak kamu supaya mangakui dan mengikuti kebenaran walaupun tiada manusia di dunia ini yang mahu kepadanya.

Teruslah bersama pahit kebenaran kerana di dalam kepahitannya itu ada penawar bagi penyakit kronik.  Teruslah bersama kebenaran yang tidak akan meninggalkanmu  sebarang kawan.

Teruslah bersama cahaya kebenaran sedangkan kamu tidak menginginkan selain daripada Allah SWT dan juga hari Akhirat, jauhilah daripada segala perhiasan dunia dan kegelapannya.

Telah berkata Abu Dzar Al-Ghifari: “kekasihku Rasulullah SAWA telah bersabda: Berkata benarlah wahai Abu Dzar, dan sejak dari itu aku telah berkata benar sehinggakan ianya meninggalkanku tanpa sebarang kawan.” Sebagaimana kamu telah membaca di dalam Al-Quran: 

“Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan! Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkaulah yang menghinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.” (Al Quran 3:26)

Juga sebagaimana yang kamu laung-laungkan di dalam ibadah Haji:

“Aku patuhiMU Ya Allah, aku patuhiMU, aku patuhiMU, tiada sekutu bagi kamu, aku patuhiMU, Segala puji dan nikmat bagi kamu segala kekuasaan, tiada sekutu bagi kamu.”

Praktikkanlah ayat ini dan aplikasikan kepatuhan (Talbiyah) ini, pada saat itu kamu akan dapati bahawa perlantikan (khalifah) itu adalah di tangan Allah dan bukan di tangan manusia. Apa yang tidak kena dengan kamu? Apa pula penilaian kamu? 

“Aku patuhiMU Ya Allah, aku patuhiMU,  bagi kamu segala kekuasaan, tiada sekutu bagi kamu.” Walaupun mereka menidakkan KekuasaanMU dan KetuananMU samada di zaman terdahulu atau di akhir zaman.

Dan mereka yang menidakkan perlantikan Allah serta pengikut-pengikut mereka akan mengetahui kelak ke tempat mana mereka akan kembali.

Sesungguhnya kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang bertaqwa iaitu mereka yang tidak sesekali menerima sebarang pengganti kepada perlantikan Allah dan tidak menjadikan sebarang sekutu bagi Allah dalam KekuasaanNYA.

Adalah amat mengaibkan untuk mengulang-ulangi kata-kata (Talbyiah) di dalam Ibadah Haji mereka, sedangkan dalam masa yang sama mereka tidak mempraktikkannya dan tidak pula mengakui lantikan Allah (khalifahnya) atau KekuasaanNYA seolah-olah mereka adalah binatang ternakan, tidak dapat menghayati apa yang mereka ucapkan. Malah mereka lebih sesat dari itu kerana mereka diciptakan untuk menghayati apa yang diucapkan, tetapi tetap merendahkan martabat mereka.

Dan [inilah] suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu [kaum musyrikin] bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir [bahwa mereka akan mendapat] siksa yang pedih.

Hanya kebenaran yang aku katakan kepada kamu wahai orang-orang yang beriman, Yazed (Laknat Allah ke atasnya) tidak boleh membunuh Al-Hussain a.s.

Kerana Hussain a.s telah bangkit untuk menegakkan Ketuanan Allah yang ditolak dalam peristiwa Al-Saqifa dan Shura besar.

Hussain a.s telah berjaya menegakkan Ketuanan Allah dengan meletakkan kekuasaan dan perlantikan itu milik Allah iaitu di tangan Allah dan bukannya di tangan manusia.

Hasil daripada titisan darah Hussain (a.s), ahli keluarganya, dan para sahabatnya telah membuahkan umat yang beriman dan sanggup bersemuka dengan para penzalim (taghut) yang menguasai pemerintahan umat ini.


Umat yang beriman ini tidak pernah redha dengan khalifah selain daripada yang dilantik oleh Allah SWT selama lebih seribu tahun.

Tetapi selepas itu hadir ulama pasif (Ghayru Amilin) di akhir zaman memusnahkan apa yang telah dibina oleh Hussain (a.s) dengan titisan darahnya yang suci.

Mereka hadir dengan penegakkan Ketuanan Manusia dan penolakkan Ketuanan Allah. Mereka menjual agama Allah dengan nilaian keduniaan yang sedikit, sekaligus beranggapan bahawa minda mereka yang tidak sempurna itu mampu mengenalpasti kepentingan dunia umat ini, tanpa mengambil peduli nasib umat ini di akhirat kelak. [Bersambung]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar