Label

Khutbah al Yamani Bagian Keempat
Kemudian kamu mengulangi perkara yang sama berulang-ulang kali dalam mengikuti ulama-ulama sesat ini atau dengan kata lainnya kamu dipatuk oleh ular yang sama dari lubang yang sama setiap kali. Sedarlah wahai mereka yang lena. Sedarlah wahai mereka yang mati.

Tahukah kamu statusku dan status mereka dari kalangan ulama pasif dari lidah Isa a.s? Oleh itu, dengarkanlah perumpamaan ini dari Isa a.s:

“Di sana terdapat pemilik ladang anggur yang meninggalkan ladangnya kepada pekerja-pekerjanya dan pergi berjauhan. Setelah itu didapati beliau mengutus wakil-wakilnya untuk menuntut semula ladang tersebut dan juga hasilnya, namun pekerja-pekerjanya telah membunuh wakil-wakil tersebut. Kemudian beliau mengutuskan anaknya dan berkata, “Mereka hendaklah takut kepada anakku dan menyerahkan kembali ladang dan segala hasil kepadanya.”

Tetapi apabila mereka melihat sang anak tersebut mereka berkata, “Ini adalah satu-satu anaknya dan dia adalah pewarisnya, mari kita bunuh dia supaya ladang dan hasilnya kekal di tangan kita.”

Mereka yang merampas ladang tersebut adalah ulama sesat dan pemiliknya adalah Imam Mahdi a.s, dan wakil-wakil yang diutuskannya adalah ulama-ulama aktif (amilin) yang dibunuh dan diusir. Manakala anaknya, dialah yang menyerukan kepada kamu sekarang ini: Sedarlah wahai mereka yang lena. Sedarlah wahai mereka yang mati. Bangunlah       

“Dan tidak [pula] sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar.” (Al-Quran 35:22). Sedarlah wahai mereka yang lena. Sedarlah mereka yang mati, kerana ulama-ulama pasif ini bermatlamat dunia mereka, sama matlamat dunia Harun (Al-Rashid) iaitu untuk membunuh atau memenjarakan Musa bin Jaafar a.s.

Sedarlah wahai mereka yang lena. Sedarlah wahai mereka yang mati. Janganlah kamu ikuti ulama-ulama pasif ini dan berjalan seiringan dengan mereka ke jurang neraka. Kembalilah kepada Allah kerana DIA SWT dalam setiap apa yang telah dan sedang diperbuatNYA di Iraq dan seluruh dunia, adalah untuk menarik perhatian manusia agar mereka kembali mendapat petunjuk kepada kebenaran.

Allah SWT berfirman: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari [akibat] perbuatan mereka, agar mereka kembali [ke jalan yang benar].” (Al-Quran 30:41)

FirmanNYA lagi: “Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat  sebelum azab yang lebih besar; mudah-mudahan mereka kembali [ke jalan yang benar].” (Al-Quran 32:21)

FirmanNYA lagi: “Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu tanda kecuali ia lebih besar dari tanda-tanda yang sebelumnya. Dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali [ke jalan yang benar].“ (Al-Quran 43:48)

FirmanNYA lagi: “Dan demi sesungguhnya! Kami telah binasakan negeri-negeri yang ada di sekeliling  kamu dan Kami telah menerangkan tanda-tanda (kekuasaan Kami), supaya mereka kembali (bertaubat).” (Al-Quran 46:27)

Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada kebenaran, kembalilah kepada Kitab Allah dan tuan punyanya, kerana dengan kembali kepada kebenaran adalah yang terbaik buat kamu di dunia mahupun akhirat. Ia juga merupakan keselamatan buat kamu daripada azab siksaan di dunia ini maupun di akhirat kelak.

Tiada pilihan lain lagi untuk keselamatan kerana hari ini adalah Hari Allah (Yaum Allah) yang mana pendokong-pendokongnya (awliya) pasti menang. “Dan [Ibrahim] menjadikan kalimat itu kekal pada keturunannya supaya mereka kembali.“ (Al-Quran 43:28)

Telah berkata Amirul Mukminin Ali a.s: “Dan sesungguhnya akan datang kepada kamu zaman selepas aku ketikamana tiada satu pun yang lebih tersembunyi melainkan kebenaran, tiada yang lebih terungkap melainkan kebathilan atau lebih terbiasa selain berbohong terhadap Allah dan juga RasulNYA. Dan Tiada barangan jualan yang lebih murah harganya pada manusia zaman itu melainkan Al-Quran bila dibaca dengan pembacaan sebenar dan tiada yang lebih berharga melainkan bila ia diseleweng daripada maksud sebenarnya. Dan tiada yang lebih tertolak di bumi ini melainkan kebaikan serta lebih diterima ramai melainkan kemungkaran.

Maka Al-Quran dikesampingkan oleh pembawanya, manakala dilupakan oleh orang yang menghafaznya. Al-Quran dan penjunjung sebenarnya pada zaman itu adalah orang buruan yang dinafikan, kedua-duanya tidak dapat dipisahkan dan berjalan seiring di jalan yang sama, yang tiada tempat berteduh untuk berlindung.

Al-Quran dan penjunjungnya pada masa tersebut berada di tengah-tengah manusia kebanyakan tetapi tidak tergolong di dalam mereka atau bersama-sama dengan mereka.

Kerana kesesatan dan petunjuk tidak mungkin akan bersetuju dan bersatu.  Begitu juga kaum manusia bersepakat atas perpecahan dan berpecah-belah dalam persatuan, seolah-olah mereka adalah imam (pemimpin) kepada Kitab (Al-Quran) dan bukan Kitab sebagai imam mereka.

Justeru, tiada apa yang kekal pada mereka melainkan namanya, dan tidak diketahuinya melainkan tulisan dan manuskripnya. Sepertimana sebelumnya mereka telah mencacat celakan orang-orang yang soleh dengan pelbagai cara, dan menggelar kejujuran mereka tentang Allah sebagai fitnah, dan membalas perbuatan baik dengan perbuatan jahat.

Wahai orang-orang yang beriman, hari ini adalah hari Haji, tahniah ke atas haji kamu; tiada bezanya samada kamu berada di hadapan Kaabah atau di rumah.

seolah-olah kamu mengerjakan ibadah haji walaupun berada di rumah kamu kerana Rumah Allah itu ada di dalam hati kamu.

Hakikatnya, Allah telah memfardhukan ibadah haji ke atas manusia untuk mereka memberikan bai’ah (taatsetia) dan pertolongan mereka kepada Qaim dari Keluarga Muhammad. Oleh itu, bagi mereka yang berpaling dari memberi taatsetia dan membantu  Qaim dari Keluarga Muhammad, kepada siapakah mereka memberikan bai’ah atau taatsetia mereka?

Kebenaran yang aku serukan kepada kamu, mereka telah mati tidak lagi hidup dan tidak menyedari bila mereka akan dibangkitkan semula. Orang-orang Arab Jahiliyyah sering melakukan haji; “Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.” (Al-Quran 8:35)

Mereka pada hari ini adalah sama seperti mereka-mereka yang terdahulu, “Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bahagian [siksa] seperti bahagian teman-teman mereka [dahulu]; “maka janganlah mereka meminta kepada-Ku menyegerakannya.” (Al-Quran 51:59)

Sesungguhnya, Allah telah memberi peringatan kepada mereka yang berpaling daripada azab. Maka tiada lagi alasan bagi mereka yang telah diberikan peringatan: “Dan sesungguhnya jika Kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata: Apakah yang menghalangiNYA? Ingatlah, di waktu azab itu datang kepada mereka tidaklah dapat dipalingkan dari mereka dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu memperolok-olokkannya.” (Al-Quran 11:8)

Segala puji hanya bagi Allah semata-semata. Ya Allah, bagiMU segala puji dan pengharapan.Ya Allah, aku sebelum ini tidak mengetahui tentang Kitab atau Iman, maka Engkau berikan aku pengetahuan.

Ya Allah, sebelum ini aku tersesat maka Engkau berikan petunjuk kepadaku.

Ya Allah, sebelum ini aku tersalah jalan maka Engkau telah tunjukkan aku jalan.

Ya Allah, sebelum ini aku sakit maka Engkau sembuhkan aku.

Ya Allah, sebelum ini aku bertelanjangan maka Engkau pakaikan aku pakaian.

Ya Allah, sebelum ini aku kelaparan maka Engkau berikan aku makanan.
Ya Allah, sebelum ini aku kehausan maka Engkau berikan aku minuman.

Ya Allah, sebelum ini aku miskin maka Engkau kayakan aku.

Ya Allah, sebelum ini aku yatim piatu maka Engkau berikan aku perlindungan.

Tiada dayaku mengucapkan syukur kepadaMU kerana aku tidak melihat sebarang kebaikan melainkan daripadaMU.  

Tiada siapa yang mampu menangkis kejahatan daripadaku melainkan Engkau.
Maka segala puji bagiMU sepertimana sepatutnya bagi kemuliaan wajahMU dan KeagunganMU.

Ya Allah, selawat ke atas Muhammad serta ahli keluarganya, dan bukakanlah pintu hatiku untuk mengingatiMU agar dapatku menghayati wahyuMU, mengikuti perintahMU dan meninggalkan segala laranganMU.

Ya Allah, selawat ke atas Muhammad serta ahli keluarganya, janganlah Engkau palingkan wajahMU daripadaku, dan janganlah Engkau cegahkan aku dari mendapat kelebihanMU, janganlah Engkau nafikan aku dari kemaafanMU.

Jadikanlah aku pembantu kepada penaung-penaungMU dan memusuhi musuh-musuhMU.

Kurniakanlah aku keinginan daripadaMU dan kecenderungan kepadaMU, penyerahan kepada perintahMU, kepercayaan kepada KitabMU dan mengikuti sunnah NabiMU Muhammad SAWA.

Ya Allah, jadikanlah perjalanan hidupku sebagai ratapan, diamku sebagai berfikir dan kata-kataku sebagai zikir, ampunkanlah dosa besarku dan sertakanlah bersekali dengan bapa-bapaku para solihin, segala puji hanya untukMU dari awal hingga ke akhir, zahir dan batin.

Ya Allah, sampaikanlah salamku kepada rasulMU yang mendapat pertolongan, dibantu lagi ditunjukkan, penyedar lagi penyebar Muhammad SAWA.

Aku memohon kemaafan, keampunan serta bertaubat kepadaMU dan kepada dia (Muhammad SAWA) dalam sebarang kecacatan dalam menyampaikan risalah mengenai KhalifahMU dan anaknya yang tertindas iaitu Muhammad bin Al-Hassan (Imam Mahdi a.s), selawatMU ke atas dia dan bapa-bapanya yang suci.

Sejahtera ke atas mukminin dan mukminat di timur dan juga di barat, dan semoga Allah mencucuri rahmat dan berkat ke atas kamu semua. []

Tidak ada komentar:

Posting Komentar